W naszej ofercie znajdują się również zajęcia indywidualne. Cały kurs dostosowany jest do oczekiwań i tempa pracy ucznia. Zestaw wykonywanych ćwiczeń oparty jest o naszą autorską metodykę nauczania - tak jak w przypadku zajęć grupowych.
Zajęcia indywidualne prowadzone są za pośrednictwem Skype'a w trybie 1 zajęcia tygodniowo. Podstawowy kurs trwa jeden semestr składa się z co najmniej 15 zajęć po 45 minut każde, kurs rozszerzony trwa cały rok szkolny i składa się z 30 zajęć.


Czas zajęćCena
Zajęcia dla dorosłego30 min100 PLN
Zajęcia dla dorosłego45 min125 PLN
*obowiązuje przy min. 15 zajęciach